Hướng Dẫn Pha Dung Dịch Chlorine | Hóa chất Vĩnh Thạnh Trung | Hóa chất An Giang

Hướng Dẫn Pha Dung Dịch Chlorine

Ngày cập nhật: 23-09-2015 16:09:57 + GMT7

1. CÔNG THỨC PHA CHLORINE:

Khối lượng Chlorine cần pha (mg) = Thể tích nước (lit) * Nồng độ Chlorine cần pha (ppm)* 100/ hoạt tính Chlorine

 

2. HƯỚNG DẪN PHA DUNG DỊCH CHLORINE CHUẨN:

Nguyên tắc: Từ Chlorine bột tinh khiết có hoạt tính 70%, pha thành dung dịch chlorine chuẩn có nồng độ 5.000 ppm.

Cách Pha Như Sau:

Thể tích cần pha (thùng nhựa):  40 lít

Lượng Chlorine tinh khiết cần ung (Hoạt tính 70%): 40*5.000*100/70 = 285. 714 mg = 285.7 g

Vậy ta cho 285.7 g chlorine bột vào thùng chứa 40 lít nước quậy cho tan thật đều ta được dung dịch chlorine chuẩn nồng độ 5.000 ppm

 

 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH CHLORINE :

Dùng cốc đong nhựa có vạch mức định lượng cho sẳn, đong lượng dung dịch chlorine

chuẩn pha vào bể nước có thể tích cần pha. Theo hướng dẫn sau:

A (Hệ số pha loãng)  = N1 (Nồng độ dd Chlornie cần pha) / No (Nồng độ dd Chlornie chuẩn)

Vậy : Khối lượng dd Chorine chuẩn cần pha = V (thể tích nước cần pha) * A(hệ số pha loãng).

Ví dụ: Muốn pha thùng chứa 100 lít  nồng độ Chorine 200 ppm, ta cần pha bao nhiêu lít dd Chlorine chuẩn (5000 ppm)?

Cách pha như sau:

Thể tích cần pha (thùng nhựa): 100 lít

Lấy 4 lít chlorine chuẩn đổ vào thùng nhựa 100 lít nước sạch khuấy đều.

 

Nguồn Tồng Hợp

Tags
Pha Dung Dịch Chlorine