Men Vi Sinh BZT (Vi Sinh Hạt Xử Lý Đáy Ao Tôm)

Men Vi Sinh BZT (Vi Sinh Hạt Xử Lý Đáy Ao Tôm)

Tên gọi: men vi sinh BZT, BZT hạt, vi sinh xử lý đáy ao tôm, vi sinh xử lý nước

Thành phần men vi sinh BZT xử lý đáy ao nuôi tôm, cá:  Bacillus subtilis,Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium,Bacillus polymyxa, Actinomycetes, Nitrobacteria, Nitrosomonas, …

Hình thức men vi sinh BZT xử lý đáy ao nuôi tôm, cá: Dạng hạt

Quy cách men vi sinh BZT xử lý đáy ao nuôi tôm, cá: 500 gr/ gói, 20 kg/ thùng

Xuất xứ hóa chất: Mỹ

Công dụng men vi sinh BZT xử lý ao đáy nuôi tôm, cá:

Enzyme do vi khuẩn Bacillus tiết ra phân hủy rất có hiệu quả các chất như carbohydrate, chất béo và đạm thành những đơn vị nhỏ hơn. Giống Bacillus có thể sinh trưởng tốt với nguồn carbon và nitơ thấp. Giống Bacillus cũng có khả năng phân hủy chất hữu cơ tích lũy trong nền đáy ao nuôi tôm. Các nhóm vi khuẩn tham gia chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2 và nước bao gồm Bacillus, Pseudomonas; nhóm vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter chuyển các chất độc hại như NH3, NO2-  thành các chất không độc, như NO3-.

Tags
Men Vi Sinh BZT Vi Sinh Hạt Xử Lý Đáy Ao Tôm

Sản phẩm cùng danh mục