Sodium Bicarbonate Food Mỹ (NaHCO3) | Hóa chất Vĩnh Thạnh Trung | Hóa chất An Giang
Sodium Bicarbonate Food Mỹ (NaHCO3)

Sodium Bicarbonate Food Mỹ (NaHCO3)

Tên gọi hóa chất: Sodium Bicarbonate ;Baking Soda; Sodium Acid Carbonate; Sodium Hydrogen Carbonate; Carbonic Acid Monosodium Salt; Monosodium Hydrogen Carbonate; Monosodium Carbonate; Meylon; Bicarbonate of Soda.

Số CAS Sodium Bicarbonate: 144-55-8

Thành phần hóa chất Sodium Bicarbonate: NaHCO3

Hình thức hóa chất Sodium Bicarbonate: Dạng bột, màu trắng

Quy cách Sodium Bicarbonate: 25 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất Sodium Bicarbonate: Mỹ (Natural Soda, Sodium Bicarbonate USP)

Tags
Sodium Bicarbonate Food Mỹ (NaHCO3)

Sản phẩm cùng danh mục